Spółka PBM Mazovia Sp. z o.o. Sp.K. powstała w 2016r.

Początkowo firma skupiała się na wykonywaniu projektów budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa. Coraz większe wymagania naszych klientów, we wszelkich dziedzinach budownictwa zmotywowały nas do poszerzenia zakresu usług w celu realizowania robót w zakresie wykonywania usług deweloperskich. Od dwóch lat kładziemy także duży nacisk na samorozwój skierowany do coraz większego zapotrzebowania dla mało rozwiniętej dziedziny usług deweloperskich w Polsce tj. budownictwo lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych.
Od dwóch lat kładziemy także duży nacisk na samorozwój skierowany do coraz większego zapotrzebowania dla mało rozwiniętej dziedziny usług deweloperskich w Polsce tj. budownictwo lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych. Sytuacja rynkowa, wzrost zamówień i coraz większe potrzeby klientów zmotywowały nas do powołania do życia projektu deweloperskiego pt.”MAZOVIA PARK”, którego efektem będzie wybudowanie pierwszego w Płocku osiedla mieszkań położonych w domach jednorodzinnych (bez czynszowych). Naszym celem jest budowanie marki w Polsce i wzmacnianie wiarygodności realizowanymi projektami, które prowadzimy na terenie całego kraju. Staramy się zapewnić obsługę klienta na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze narzędzia i metody pracy. Działalność naszej firmy w znacznej części opiera się na wykonawstwie projektów dla sektora prywatnych odbiorców.
W zakres naszych zadań wchodzą wszelkiego rodzaju usługi związane z budownictwem - wznoszenie nowych, przebudowy, bądź remonty i modernizacje istniejących obiektów. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu prac instalacyjno-sanitarnych, instalacji elektrycznych. Osiągamy cyklicznie wzrost zamówień i uzyskujemy co roku większy obrót. Kolejne lata to kolejne zrealizowane projekty w ramach generalnego wykonawcy w sektorze budownictwa jednorodzinnego. To większe doświadczenie i precyzja. To również rosnąca świadomość własnej marki. Dużą uwagę przykładamy również do rozwoju naszych pracowników. Mamy nadzieję, że projekt MAZOVIA PARK stanie się Państwa adresem zamieszkania, a powiedzenie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej będzie się Państwu kojarzyło z adresem Traktowa 4 w Płocku.